Chardy / Martin - Cerretani / Paes (Court 8) 30 Ağustos 2018